ਲੱਕੀ ਅਤੇ ਪਿੰਕੀ ਵਾਸੀ ਕਪੂਰ ਪਿੰਡ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੀ 16ਵੀਂ ਵਰੇਗੰਢ ਮਨਾਈ

 ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਰੇਗੰਢ ਮਨਾਈ


ਲੱਕੀ ਅਤੇ ਪਿੰਕੀ ਵਾਸੀ ਕਪੂਰ ਪਿੰਡ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੀ 16ਵੀਂ ਵਰੇਗੰਢ ਮਨਾਈ, ਸੂਰਮਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਮੁਰਾਬਕਾਂ।

Post a Comment

0 Comments